امروز : یکشنبه, 04 تیر 1396

آمار مقایسه ای ورزشکاران سازمان یافته

رشد قابل توجه آمار بیمه در شهرستان

آمار مقایسه ای ورزشکاران سازمان یافته (بیمه شدگان ورزشی) در شهرستان مهدیشهر
1-شش ماهه اول سال 94
تعداد 1742 نفر
2-شش ماها اول سال 95
تعداد2176 نفر
که در شش ماهه نخست سال 95
تعداد 434 نفر بیمه ورزشی افزایش داشته است .لازم به توضیح میباشد آمار بیمه ورزشی در کل سال 94 در شهرستان مهدیشهر به تعداد 1982 نفر بوده که در سال 95 در شش ماهه اول سال نسبت به کل سال 94 رشد قابل توجه ای داشته است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی